Oddali życie za wiarę KATOLICKĄ

Dzisiaj  czcimy świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, Pięciu braci Polaków, Męczenników. Pierwsi polscy męczennicy.
Święci męczennicy oddawali życie za wiarę katolicką, nie za religię reformowaną.