Przygotowanie do święta

Rozmiłujmy się w katolickiej lekturze. Biblioteka ’58 woła i zaprasza!
Budujące i piękne karty historii Polski. Jako przygotowanie do święta Św. Stanisława Kostki, jakie przypada 13 listopada, przeczytajmy z uwagą książkę:

Ks. Józef Warszawski SJ, Św. Stanisław Kostka. Największy z międzynarodowych Polaków.