Dar miłości kompletny

Nawet małe zaniedbanie w codziennej modlitwie osłabia naszą wolę i jest uchyleniem diabłu furtki do naszej duszy.
Z detaliczną starannością pilnujmy codziennej modlitwy. Wymóg miłości!