Wielkoduszność katolicka

Wielkoduszność wyrazimy, gdy modlić się będziemy o powszechny powrót katolickiego kultu.
Wielkoduszność wyrazimy, gdy dziękować będziemy Panu Bogu za każdą duszę – żyjącą gdziekolwiek na świecie – która wydobywa się z odmętów zmienionej religii, przyjmuje wiarę katolicką i wiąże się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim: z Mszą Świętą w rycie rzymskim. – więcej