Requiem

Prawdy wiary katolickiej dotyczące rzeczy ostatecznych zostały w historii wyrażone językiem muzyki. Wspaniałe dzieła Requiem skomponowało wielu kompozytorów. Kompozycje poruszające. Znajduje w nich wyraz majestat wieczności, powaga śmierci, groza Bożego sądu i ufność duszy złożona w miłosierdziu Boga.
Otwórzmy skarbiec muzyki inspirowany treściami wiary katolickiej!
W listopadowych dniach słuchajmy – muzyka i słowo niech przemówią do naszej duszy.

Giuseppe Verdi, Requiem