Wobec choroby

„Synu, w chorobie twojej nie opuszczaj samego siebie, ale proś Pana, a on cię uzdrowi. Odwróć się od grzechu, a prostuj ręce i od wszelkiego występku oczyść serce twoje” (Syr 38, 9-10).

Aby uchronić się od choroby, przede wszystkim:

– módlmy się o zdrowie,
– zachowajmy czyste serce – stan łaski uświęcającej.

Zdajmy się w tej sprawie na Pana Boga! Jeśli Pan Bóg dopuści na nas chorobę, będzie to miało na celu dobro naszej duszy. W chorobie dochowajmy wierności modlitwie i zachowajmy stan łaski uświęcającej.