Quam primum

quam primum (łac.) – jak najprędzej

Deo gratias NIE znaczy: Bóg zapłać.
Deo gratias znaczy: Bogu niech będą dzięki.


Więcej zob. zakładka: Słowniczek