Czuwajcie!

„Baczcie, czuwajcie, a módlcie się; bo nie wiecie, kiedy ten czas będzie. Jak człowiek, który odjechawszy w drogę, zostawił dom swój i przełożył sługi swoje każdego nad robotą swoją, a odźwiernemu rozkazał, aby czuwał. Czuwajcież tedy, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora, czy o północy, czy kiedy kur zapieje, czy z poranku, aby nagle przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Co wam zaś mówię, wszystkim mówię: Czuwajcie!” (Mk 13, 33-37).