Informacje o zamawianiu Mszy Świętych

Prosząc kapłana o odprawienie Mszy Świętej, powinniśmy zwrócić uwagę na dwie sprawy:

  1. Od razu precyzujmy intencję (nie prosić o nieokreślone rezerwacje).
  2. Od razu składajmy ofiarę (stypendium mszalne).

Przy spełnieniu tych dwóch warunków, kapłan przyjmując taką prośbę, jest ściśle zobowiązany do odprawienia Mszy Świętej zgodnie z wolą ofiarodawcy i w określonym terminie, który powinien być osobie proszącej dokładnie przez kapłana podany (chyba że zamawiający wyraźnie zostawił sprawę terminu odprawienia kapłanowi i wyraźnie zaznaczył, że nie oczekuje od kapłana podania terminu).
Zarówno kapłan, jak i osoba prosząca o odprawienie Mszy Świętej, powinni dochować staranności we wzmiankowanych kwestiach. Wierne wypełnienie przyjętych zobowiązań mszalnych jest dla kapłana jednym z najpoważniejszych obowiązków kapłańskich.


Dopowiedź dla wiernych przybywających na Mszę Świętą w rycie rzymskim do kościoła pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu.

Każdy proboszcz jest zobowiązany do odprawiania Mszy Świętej za parafian (m.in. w każdą niedzielę). Piszący te słowa nie jest proboszczem, natomiast jako odprawiający Mszę Świętą w rycie rzymskim z udziałem wiernych, podjąłem decyzję odprawiania jednej Mszy Świętej w miesiącu w następującej intencji: W intencji wiernych przybywających na Mszę Świętą w rycie rzymskim do Międzyborza oraz członków ich rodzin.


Więcej zob. zakładka: Intencje mszalne