Święty pasterz

Jutro Kościół Katolicki czci Św. Karola Boromeusza, Biskupa i Wyznawcę. Pasterz niezwykłej gorliwości, spalał się krzewiąc i broniąc wiary katolickiej. Nie tracił czasu na „ulepszenia” i eksperymenty z wiarą! Nie umniejszał czci Bożej, lecz jej przymnażał. Przysłużył się wielce podniesieniu poziomu duchowieństwa i zbawieniu wielkiej liczby dusz.
Z wielkim pożytkiem będzie przeczytanie encykliki Św. Piusa X Editae saepe – O świętym Karolu Boromeuszu.
Przeczytajmy z uwagą!

Historia Sanctorum magistra vitae.
Historia Świętych nauczycielką życia.