Dwie rady na czas zamętu powszechnego

Nie angażujmy się w żadne inicjatywy religijne, które są de facto utwierdzaniem dusz w zmienionej religii.
Nie angażujmy się w żadne inicjatywy religijne, które nie mają wyraźnego – expressis verbis – odniesienia do kultu katolickiego: Mszy Świętej w rycie rzymskim.