Punkty do kazania na święto Chrystusa Króla

Jezus Chrystus Król
Odsłony historii:

Mediolan – IV wiek
Kanossa – XI wiek
Poznań – XXI wiek

Święto Chrystusa Króla
Przestroga przed uzurpacjami władzy świeckiej:
Obszerne fragmenty encykliki Quas primas Piusa XI
Christus vincit, Christus regnat, Christus ímperat!