Trzeba się przymuszać!

Trzeba się przymuszać i wolę trzeba naginać, aby dochować wierności Panu Bogu.
Trzeba się przymuszać i wolę trzeba naginać, aby dochować wierności codziennej modlitwie.
Trzeba się przymuszać i wolę trzeba naginać, aby oprzeć się i dzielnie odeprzeć pokusy.
Trzeba się przymuszać i wolę trzeba naginać, aby czynić dobro – wytrwale i codziennie.
Trzeba się przymuszać i wolę trzeba naginać, aby dochować wierności łasce Bożej.