Dbajmy o czyste serce!

Jednym z elementarnych wymogów prowadzenia życia duchowego jest zachowanie stanu łaski uświęcającej.
Z wielką starannością unikajmy grzechu, zwłaszcza grzechu ciężkiego!