Pan Jezus mówi

„Nie lękaj się, trzódko mała, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. Sprzedajcie, co posiadacie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarbiec niewyczerpany w niebiesiech, dokąd złodziej się nie zbliży ani mól nie psuje. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam i serce wasze będzie” (Łk 12, 32-34).