Przypomnienie

Bieżące oraz archiwalne ogłoszenia niedzielne znajdziemy pod zakładką: Ogłoszenia duszpasterskie.
Wykaz dyżurów mężczyzn prowadzących codzienny Różaniec znajdziemy pod zakładką: Dyżury Różańcowe.