W ręku Twoim losy moje

Ego autem in te sperávi, Dómine:
dixi: Déus méus es tu:
in mánibus túis sortes méae.

„A ja w Tobie nadzieję miałem, Panie;
rzekłem: «Tyś jest Bogiem moim».
W ręku Twoim losy moje” (Ps 30, 15-16).