Trzy praktyki nieodzowne

Dla zachowania wiary katolickiej, dla zbawienia duszy, choćby okoliczności gęstniały, nie dyspensujmy się z tych trzech praktyk. Wtedy diabeł nie będzie miał co szukać w duszy naszej. Dusza nasza będzie coraz pełniej zjednoczona z Chrystusem. – więcej