Najświętsze Serca Jezusa, zmiłuj się nad nami.

Św. Małgorzata Maria Alacoque – z Chrystusowego wybrania była krzewicielką kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zniosła wiele trudności i cierpień.
Czcijmy gorliwie Najświętsze Serce Jezusowe, miejmy w domu poświęcony przez kapłana wizerunek Najświętszego Serca i módlmy się gorliwie, z pełnym zaufaniem.
Ku zbudowaniu przeczytajmy dzisiaj z uwagą, jakie piękne obietnice daje Pan Jezus czcicielom Jego Najświętszego Serca – więcej