Grzech nam nie pomoże!

Grzech nam nie pomoże. Obyśmy nie popełniali wielkiej niedorzeczności: szukania pomocy w grzechu!
Dusza nasza ma być czysta i święta, zjednoczona z Bogiem, w stanie łaski uświęcającej.
Dbajmy starannie o tę sprawę najważniejszą!