Święte niewiasty

Wczoraj
Św. Teresy z Avili, Dziewicy

Dzisiaj
Św. Jadwigi, Wdowy

Jutro
Św. Małgorzaty Marii Alacoque, Dziewicy

Przeczytajmy z uwagą żywoty tych świętych niewiast. Lektura będzie z wielkim pożytkiem dla naszej duszy.