Troska o duszę energiczna

„Kiedy prosimy Boga, aby nie pozwolił, byśmy upadli w grzech w chwili pokusy, dajemy dowód, że nie jesteśmy leniwi, że szukamy środków, aby zwalczyć wady i że pracujemy nad naszym zbawieniem” (Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Przedziwny sekret Różańca świętego).