Przestroga

Jest rzeczą niebezpieczną, gdy za krzewienie wiary katolickiej zabiera się człowiek, który zaniedbuje się w modlitwie i nie żyje w stanie łaski uświęcającej. W taki proceder wcześniej czy później wda się diabeł.