Uroczystość Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny – punkty do kazania

List św. Atanazego
4 dogmaty maryjne
Tytuł: Matka Boża
Wezwania modlitewne
Treść dogmatu
Ogłoszenie dogmatu: Sobór Efeski, 431 r.
Święto
Pouczenia dla duszy
Kazanie św. Cyryla Aleksandryjskiego