Rada kapłana

Precyzja i uwaga w odczytywaniu lub odsłuchiwaniu treści krzewionych przez kapłana piszącego te słowa sprawi, że ujawni się nam wyraźnie istotny ich sens.
Natomiast pospieszne i powierzchowne czytanie bądź słuchanie (jakby chodziło o szybko dezaktualizujące się newsy) może sprawić, że będziemy rozmijać się z istotnym sensem krzewionych przez kapłana treści.