Nabożeństwo dziękczynne za zwycięstwo nad Turkami pod Chocimem w r. 1621

Za Zygmunta III nawała turecka runęła na Polskę, lecz garstka rycerzy mężnie ją odparła pod Chocimem. Król wyjednał u Stolicy świętej dziękczynne nabożeństwo po wsze czasy za to zwycięstwo.
(Mszał Rzymski, 1956)