Tajemnice chwalebne

R o s á r i u m
Różaniec

Mystéria gloriósa – tajemnice chwalebne
(in feria quarta, in sábbato, et Domínica – w środę, sobotę i niedzielę)

Resurréctio – Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Ascénsio – Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
Descénsus Spíritus Sancti – Zesłanie Ducha Świętego.
Assúmptio – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
Coronátio in Caelo – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny
na Królową Nieba i ziemi.

audio