Tajemnice bolesne

R o s á r i u m
Różaniec

Mystéria dolorósa – tajemnice bolesne
(in feria tertia et feria sexta – we wtorek i piątek)

Agonía in Hortu – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
Flagellátio – Biczowanie Pana Jezusa.
Coronátio spínis – Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
Baiulátio Crúcis – Dźwiganie Krzyża.
Crucifíxio et Mors – Ukrzyżowanie i Śmierć Pana Jezusa.

audio