Święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

Z Martyrologium:

Festum sacratíssimi Rosárii beátæ Maríæ Vírginis; itémque sanctæ Maríæ de Victória commemorátio, quam sanctus Pius Quintus, Póntifex Máximus, ob insígnem victóriam a Christiánis bello naváli, ejúsdem sanctíssimæ Dei Genitrícis auxílio, hac ipsa díe de Turcis reportátam, quotánnis fíeri instítuit.

Dnia 7-go października uroczystość Różańca św. NMP; tegoż dnia uroczystość pamiątkowa “Maryi Zwycięskiej”, którą ustanowił papież św. Pius V z powodu zwycięstwa, jakie przy pomocy Maryi odniosła flota chrześcijańska nad Turkami pod Lepanto.