Tajemnice radosne

R o s á r i u m
Różaniec

Mystéria gaudiósa – tajemnice radosne
(in feria secunda et feria quinta – w poniedziałek i czwartek)

Annuntiátio – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny.
Visitátio – Nawiedzenie św. Elżbiety.
Natívitas – Narodzenie Pana Jezusa.
Praesentátio – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
Invéntio in Templo – Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

audio