Nasza październikowa lektura

Leon XIII, encyklika Octobri mense
Leon XIII, encyklika Jucunda semper
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Przedziwny sekret Różańca świętego

Dusza katolicka różańcowe lektury czyta chętnie!