Detal łaciński

ae (np. in caelo) czytamy jako e
Wyjątek: jeśli zapisano (np. Míchaël), wówczas czytamy jako ae

ea (np. beatus, beata) czytamy jako ea