Wątki niedzielnego kazania

Byśmy coraz lepiej się modlili – także w październiku, na Różańcu – w niedzielnym kazaniu przybliżymy sobie temat skupienia w modlitwie i rozproszeń w modlitwie.
Proste przypomnienia niech posłużą dobru naszej duszy!