Uszanować tajemnicę

Oczywiście, nie ma nic niestosownego w coraz pełniejszym poznawaniu katolickiej doktryny na temat Mszy Świętej. Przeciwnie, jest to obowiązkiem katolika!
Lektura tradycyjnych katolickich katechizmów i orzeczeń Soborów pouczy nas wyśmienicie!
Trzeba jednak zachować skromność i pokorę wobec tajemnicy, która jest niezgłębiona. Doprawdy, nie wiedzą, co mówią, ci, którzy twierdzą: „Teraz już wszystko rozumiem ze Mszy Świętej”. Wszystko? – więcej