Najpierw Pan Jezus, potem ksiądz

Gdy spotykamy kapłana, najpierw pozdrawiamy Pana Jezusa, a potem rozmawiamy z kapłanem. Mówimy: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus (a nie: Niech będzie pochwalony ksiądz).
Gdy spotykamy kapłana, najpierw zatem zwracamy uwagę na Pana Jezusa, a potem na kapłana.
Także i w tej kwestii tradycyjny katolicki zwyczaj – jeden z wielu – praktykowania katolickiego pozdrowienia Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus okazuje się wyrazicielem katolickiego porządku i katolickich priorytetów. Pan Jezus – pierwszy!