Suche Dni

W tym tygodniu, po święcie Podwyższenia Świętego Krzyża – zgodnie z wielowiekowym zwyczajem, pochodzącym od Grzegorza VII – w środę, piątek i sobotę praktykujemy Suche Dni. – więcej