Biblioteka ‘58

Kompletujmy!
Codziennie jakiś czas przeznaczajmy na lekturę ortodoksyjnych tekstów katolickich!
Dzięki tej lekturze będziemy coraz lepiej poznawać wiarę katolicką  i będziemy coraz bardziej stawać się zdolni do diagnozowania i odrzucania krzewionych powszechnie od ponad pięćdziesięciu lat błędów.
Umysł ludzki jest stworzony dla prawdy! – więcej