Skarby łaciny kościelnej

Cierpliwie wzbogacajmy naszą znajomość katolickich modlitw w języku Kościoła!
Przystępnie opracowana strona Lingua Latina (język łaciński) zawiera zbiór modlitw. Podane są tam teksty z zaznaczonymi akcentami oraz (pod każdą modlitwą) nagrania audio, by dać możliwość przyswojenia poprawnej wymowy.
Korzystajmy z tychże materiałów – młodzi i starsi. Niech rozkwita znajomość języka Kościoła – radość duszy katolickiej!

Katolik kształci się chętnie.
Katolik chętnie modli się w języku Kościoła.
wejście