Ogłoszenia duszpasterskie

5.07.2020 V Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Ogłoszenia duszpasterskie, 2020.07.05.pdf


Archiwum ogłoszeń – zakładka: Ogłoszenia duszpasterskie.

Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.