Obecności i absencje

Pan Bóg przyprowadził wczoraj dusze na Mszę Świętą.
Diabeł przeszkodził wczoraj niektórym duszom w przybyciu na Mszę Świętą.
Kazanie ważne – zakończenie tematycznego Triduum, związanego z tegoroczną uroczystością Bożego Ciała. I ważne słówko salezjańskie.
Błogosławiona dusza, która z uwagą słucha i dostrzega logiczny i nieprzypadkowy przebieg tematów i wątków, i treści głoszone wprowadza w praktykę. Taka dusza będzie wzrastać.