W kruchcie

W kruchcie do nabycia między innymi:

– Bulla Św. Piusa V Quo primum
– Krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae

– W blasku miłosierdzia. Jak dobrze spowiadać się?
– Folder zawierający m.in. tekst Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
– „Goniec Tradycji”

Nabywajmy, czytajmy, udostępniajmy innym!


Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.