Wieczór pierwszoczwartkowy

Pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym dziękujemy Panu Bogu za dar Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa oraz modlimy się o nowe, święte powołania kapłańskie, zakończmy przywołaniem świadectwa Kapłana, który w czasach zamętu powszechnego przy ołtarzu Pańskim i katolickiej Mszy Świętej wiernie wytrwał do śmierci. – więcej