O katolickim kulcie i jego deformacji

W tym roku przypada 450 rocznica wydania bulli Św. Piusa V Quo primum, regulującej kwestię katolickiego kultu.
Zapoznawajmy się cierpliwie z odnośną tematyką.
Dwa referaty wybrzmiały w Polsce w ubiegłym roku. Słuchajmy z uwagą! – więcej