Powody stagnacji przezwyciężone

Jednym z powodów stagnacji – braku gorliwości w rozwoju naszej duszy ku świętości – jest między innymi przeświadczenie, że jesteśmy już wystarczająco wiedzący i wystarczająco święci. Mam swoje lata, wystarczająco wiele o sprawach wiary wiem i jestem w gruncie rzeczy uczciwym człowiekiem. Diagnoza złudna!
Nie rokuje dobrze, jeśli ktoś mówi: jestem nawrócony.
Lektura żywotów Świętych będzie nas uczyć gotowości nieustannego rozwoju ku coraz głębszemu poznawaniu i rozumieniu prawdy Bożej i coraz bardziej gorliwemu staraniu się o świętość naszej duszy.
Apostoł Narodów przynagla:

„Gdyby ktoś mniemał, że coś «wie», to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy” (1 Kor 8, 2).
„Nie wezwał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia się” (1 Tes 4, 7).
„Stawajcie się coraz doskonalszymi!” (1 Tes 4, 1).
„A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa” (Flp 1, 9-10).

Pan Bóg ma dla naszej duszy zamiary wspaniałe i chce nas doprowadzić do wielkiej świętości. Z łaską Bożą należy współpracować solidnie. I detalicznie.