Biblioteka 58’

Kompletujmy! – więcej

Jeśli w swoim codziennym rozkładzie dnia przeznaczymy 15 minut na lekturę czystych tekstów katolickich, to już będzie coś. W czasach zamętu powszechnego – kwadrans niezbędny!