Dokumentujmy rzetelnie!

Jeżeli dokumentujemy wypowiedzi, wydarzenia, okoliczności (sprawozdania, kroniki, fotografie, filmy), pieczołowicie piszmy zawsze dane dla dokumentacji podstawowe: Kto? Co? Gdzie? Kiedy? (dokładna data).
Taka dokładność będzie wyrazem rzetelności metodologicznej oraz szacunku dla odbiorców – czytelników i widzów.