Co rok pełniej!

Pięknie pisze św. Atanazy w liście wielkanocnym: „Wspaniałą jest rzeczą, bracia moi, zdążać od jednego święta do drugiego, przechodzić od jednej modlitwy do innej, iść od jednej uroczystości do następnej”.
Jeżeli żyjemy pod wpływem łaski Bożej, te same święta – rok po roku – będą każdego roku coraz pełniej odsłaniać przed nami skarby prawdy i łaski.