Przygotowanie do święta Bożego Ciała

W ramach przygotowań duchowych do święta Bożego Ciała oraz pragnąc, aby tegoroczne świętowanie przyniosło nam piękne owoce – pogłębienia naszej praktyki czci Najświętszego Sakramentu i podjęcia w tym kierunku konkretnych kroków – rozważmy treści publikowane w tych dniach w czterech odcinkach na blogu Verbum cathólicum.
Pierwsze dwa teksty:

3 konkretyzacje – więcej
Czas dla Pana Jezusa po przyjęciu Komunii Świętej – więcej