Punkty do jutrzejszego kazania

Bóg pragnieniem duszy człowieka (św. Augustyn)
Katolicka doktryna o Bogu w Trójcy Świętej Jedynym
Droga człowieka do Boga:

– droga wiary
– droga rozumu
– doświadczenie mistyczne
– czystość serca

Wstawiennictwo Matki Bożej na drodze duszy do Boga

A.M.D.G.