Pokora rozumu

Missa tridentina (6)

Dobrze będzie zachować rezerwę wobec swego czasu dość powszechnie propagowanego postulatu: „zrozumieć Mszę”. Pan Bóg jest tajemnicą, którą rozumem jesteśmy zdolni pojąć w znikomym zakresie. Msza Święta – jako rzeczywistość Boża – jest tajemnicą, którą rozumem jesteśmy zdolni pojąć w znikomym zakresie. Katechizmowe określenia ujmują istotę rzeczy.
Rozumne jest uznać granice rozumu.